Загальна середня освіта

Державний стандарт – це вимоги до освіченості учнів. Державний стандарт базової та середньої освіти визначає складові та зміст освіти, встановлює державні вимоги до випускників та учнів. Постановою визначається зміст базової та повної середньої освіти, а також визначає базовий навчальний план.

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учня поданоза галузевим принципом у семи напрямках:

  • мова та література;
  • суспільствознавство та естетика;
  • культура, математика, природознавство;
  • здоров’я, фізична культура, технології.

Зміст базової загальної середньої освіти є єдиним для всіх учнів. Особистісний підхід до кожного учня здійснюється через різні методики організації навчання, які враховують пізнавальні здібності учнів, а також через факультативні курси. У старших школах, в зв’язку з профільним напрямком, вимоги та зміст освіти визначається за трьома рівнями:

Обов’язкові результати навчання, визначені Державним стандартом.
Профільний, зміст якого визначають програми затверджені МОН.
Академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов’язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі).
Здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Законодавство України про загальну середню освіту містить базується на Конституції України складається з Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади розвитку системи загальної середньої освіти.

Основними завданнями загальної середньої освіти є:

  • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої трудової діяльності;
  • формування особистості, світогляду, розвиток здібностей учня та наукового світогляду;
  • забезпечення права громадян на доступність та безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;
  • визначення обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за правопорушення.

Загальна середня освіта – це процес оволодіння учнями необхідних знань, поглядів та світобачення для інтелектуального, фізичного та соціального розвитку особистості. Формування загальнолюдських цінностей, що ґрунтується на засадах гуманізму, взаємоповаги між націями, народами в інтересах родини, суспільства, держави. Законом встановлено термін навчання, організація навчально-виховного процесу (плани та навантаження учнів), права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

Спроможні громади - сильна держава. Краща освіта

Децентралізація - якісна освіта

Децентралізація середньої освіти: чи закриє держава сільські школи?

Децентралізація - нові можливості. Освіта