Загальна інформація

Управління освіти є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови.
Email: goruo@konstrada.gov.ua

Веб-сайт: goruo.konstantinovka.org

Основними завданнями управління є:

– реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на загальноміській освітній території;
– аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів згідно з освітніми потребами громадян;
– виконання міської програми розвитку освіти;
– створення умов для рівного доступу громадянам щодо здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
– контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, державних стандартів загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів, розташованими на території міста;
– навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться у межах території міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів;
– сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти міста;

– комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в т.ч керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
– сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у закладах загальної середньої освіти міста;

– забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників закладів загальної середньої освіти міста;
– забезпечення методичного, психологічного та логопедичного супроводження освітнього процесу в закладах освіти;
– здійснення міжнародного співробітництва;
– здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста;
– організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті;
– організація навчально-методичного забезпечення у закладах загальної середньої освіти міста;

– організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти міста;

– організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої освіти міста;

– організація діяльності учасників освітнього процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту.

Нормативна база :
– Конституція України ;
– закон України «Про освіту»;
– акти Президента України; Кабінету Міністрів України;
– постанови Верховної Ради України;
– накази та іншинормативно-правови документи МОН України
– рішення обласної ради;
– розпорядження голови облдержадміністрації;
– рішення міської ради, виконавчого комітету
– розпорядження міського голови;
– Положення про управління освіти Костянтинівської міської ради

Дошкільнаосвіта

Станом на 01.01.19 мережа закладів дошкільної освітимістана 100% відповідаєзапитамнаселення та нараховує 17дитячихсадків.
Із них:
– 2 спеціалізованихзакладикомпенсуючого типу для дітей з особливими потребами (№8, №15),
– 4 закладикомбінованого типу (№13, №4, №23,№10),
– 11закладівдошкільної освіти загального типу ( №1, №5, №7, №9, №14, №17, №30, №31,№34), та НВК.
Загалому 129групахдошкільноюосвітоюохоплено 2444 дитиниміста, що становить 76% від загальноїкількостідітейумістіцьоговіку.
З них:
– 26 груп для дітейранньоговіку (424малюків)
-100груп для дітейдошкільноговіку (1956дітей)
– 3 першікласи (64дитини).
У закладах дошкільної освіти комбінованого типу (№13, №4, №10, №23) та загального типу ( №14, №17, №31) створенівідповіднісучасніумови щодо інтеграціїдітей з особливимиосвітніми потребами у середовищездоровихдітей: діти разом беруть участь у святах, спортивнихрозвагах, театралізованихвиставах та ін. Педагоги дошкільнихзакладівпроводять роботу з формуванняпозитивногоставленняздоровихвихованців до дітей з психофізичнимивадами.

Загальнасередняосвіта

У місті створено мережу загальноосвітніхзакладів, щозадовольняє потреби населення в отриманнізагальноїсередньої освіти. Станом на 01.01.2019р. умістіфункціонують 13 ЗЗСО. З них:
-2 навчально-виховних комплекси;
-10загальноосвітніхшкіл І – III ступенів ;
– 1 школа І-ІІ ступенів .
Усього у школах міста навчається –5926учнів.
Основнимизавданнямизагальноїсередньої освіти є підвищення якості освітніх послуг, зокрема – впровадженнядопрофільноїпідготовки та профільного навчання. Профільнимнавчанням у загальноосвітніхнавчальних закладах містаохоплено576учня в 12 школах. Рейтинговийпоказникпрофілівскладається: філологічнийнапрямок, природно-математичний, суспільно – гуманітарний, технологічний.
На базімістапрацюєміжшкільний навчально-виробничийкомбінат, який проводить трудоведопрофесійне і професійне навчання дляучнів 10-11 класів за профілем «Технологія».

Позашкільнаосвіта

Вихованнятворчої, здоровоїособистості – пріоритеттрьохпозашкільнихзакладівміста (Центр дитячо – юнацькоїтворчості, Дитячо – юнацька спортивна школа, Станціяюнихтехніків). У секціях, гуртках і творчих об’єднаннях займається 2223дитини(37,5%).
У ЦДЮТ працюють 67 гуртків (1046 учнів), у ДЮСШ – 45 спортивних секцій (450 вихованців), в СЮТ – 41 гурток (727 учнів). Усі гуртки працюють безкоштовно. Для більшого залучення дітей організовані філії:
– ДЮСШ – в ЗОШ № 3,15, НВК, ЗЗСО№6;
– ЦДЮТ – в ЗОШ № 2,3, 5, 9, НВК, ЗЗСО№№6,16;
– СЮТ – в ЗОШ № 3, 4,5, 9, 13,15, ЗЗСО№6.
Мережапозашкільнихзакладівдаєможливістьдітямзадовольняти потребу в додатковійосвіті, змістовномудозвіллі, розвиватитворчіздібності. Активно розвиваєтьсяхудожньо-естетичне, гуманітарне, фізкультурно-спортивнеспрямування.