Атестація закладів

Результати атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу №17 «КОЛОБОК» Костянтинівської міської ради Донецької області

Відповідно до наказу управління освіти Костянтинівської міської ради від 01.08.2016р. №220 «Про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу №17 «Колобок» Костянтинівської міської ради з 6 по 24 лютого 2017 року було проведено атестаційну експертизу дошкільного закладу.
Атестаційна експертиза проводилась відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
Лариса Місюра, керівник дошкільного закладу, презентувала досвід роботи колективу за останні роки.
Дошкільний навчальний заклад №17 має достатньо високий рейтинговий імідж у своєму мікрорайоні. Протягом багатьох років списковий склад дітей перевищує проектну потужність на 25-30%.
Підвищенню позитивного освітнього іміджу закладу сприяє суспільний рейтинг дитячого садка, який складається з конкурентоспроможності по наданню освітніх послуг з дошкільної освіти у місті; попиту батьків, матеріально-технічної бази та комфортності середовища в закладі, позитивного образу керівника та педагогічного колективу, іміджевої символіки дошкільного закладу. Всі вищезазначені аспекти присутні в дошкільному закладі.
У дошкільному навчальному закладі впроваджено стиль виховання дітей на засадах духовних цінностей, національної свідомості, патріотичних якостей. Підвищенню ефективності освітнього процесу сприяє організація гурткової роботи з дітьми по вивчення англійської мови, розвитку музичних здібностей, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності.
Впродовж останніх років досвідченими педагогами Іриною Тереховою, Іриною Харитоновою, Русланою Яблучанською, Ритою Мікаелян, Валерією Гармаш, Оленою Русіною – використовуються сучасні інноваційні технології.
Молоді вихователі Ганна Мельничук, Ганна Куслаєнко, Анастасія Котельник – активно запроваджують ІКТ технології в освітній процес. Впровадження різноманітних форм методичної роботи взаємодії з батьками та громадськістю, забезпечили створення сучасного, якісного освітнього простору дошкільного навчального закладу.
Відповідно до пунктів 12-14 Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (із змінами від 30.01.2015 №67), наказу управління освіти Костянтинівської міської ради від 01.08.2016р. №220 «Про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу», аргументованого висновку атестаційної комісії щодо результатів атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу №17 «Колобок» Костянтинівської міської ради та встановивши, що освітні послуги дошкільного навчального закладу №17 «Колобок» відповідають Базовому компоненту дошкільної освіти, визнати дошкільний навчальний заклад №17 «Колобок» Костянтинівської міської ради – «атестованим».

головний спеціаліст
управління освіти Е.В. Гармаш
Телефон: +380627227542
85102 Костянтинівка • пр. Ломоносова, 150

Сутнісні характеристики державної атестації навчальних закладів

Підготовчий етап розпочинається більше ніж за 365 календарних днів до державної атестації освітнього закладу і стосується насамперед контрольного органу, а не навчального закладу. На цьому етапі готують і схвалюють базові планові та програмні документи, на основі яких проводитимуть атестацію. Контрольний орган, у компетенції якого проведення атестаційних заходів, зобов’язаний: попередньо розробити послідовний план держатестації із його подальшим затвердженням раніше ніж за 365 к. дн. до початку атестації ознайомити з планом дирекцію навчального закладу, а також батьківський комітет сформувати атестаційну комісію (до 15 осіб) затвердити робочу програму атестаційної комісії (диференціація робочих програм залежить від типу, а також від ступеня закладу освіти) раніше ніж за 30 к. дн. до атестації ознайомити з програмою керівництво закладу освіти та батьків. При цьому за формування атестаційної комісії до її складу залучають: співробітників контрольного органу спеціалістів в освітній сфері з інших навчальних закладів, установ чи організацій репрезентантів неприбуткових і неурядових громадських організацій (1/3 в структурі комісії).