Громадська рада

ОГОЛОШЕННЯ

Доводимо до відома всіх  зацікавлених осіб, що Громадська рада при управлінні освіти міської ради м. Костянтинівка утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

Склад ініціативної групи:

 1. Шостир Христина Олександрівна, голова Громадської ради при КМУО.
 2. Андрієнко Олена Володимирівна, секретар Громадської ради при КМУО.
 3. Шевченко Наталія Сергіївна, член Громадської ради при КМУО.
 4. Маланчук Ярослав Богданович, член Громадської ради при КМУО.
 5. Стасенко Станіслава Костянтинівна, член Громадської ради при КМУО.
 6. Задорожня Людмила Олександрівна, член Громадської ради при КМУО.
 7. Омельченко Вікторія Олександрівна, член Громадської ради при КМУО.
 8. Омельченко Алла Олексіївна, член Громадської ради при КМУО.
 9. Поколенко Наталія Олександрівна, член Громадської ради при КМУО.
 10. Барабаш Ольга Вікторівна, відповідальний представник управління.

ВИТЯГ ІЗ ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Управлінні освіти і науки Костянтинівської міської ради

6.7. Якщо при Управлінні вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС, у тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та уповноважений представник Управління.

6.7. Не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до проведення установчих зборів Управління в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих
зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

6.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС або головою батьківського комітету.

До заяви додаються:

– рішення керівника ІГС, або копія протоколу (витяг з протоколу) загальних зборів батьківського комітету якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою (у разі наявності), або печаткою навчального закладу при якому діє батьківський комітет;

– біографічна довідка делегованого представника ІГС або батьківського комітету;

– копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС;

– інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.

6.9.    За десять календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та в разі потреби уточнює
місце проведення установчих зборів, про що Управління повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Протокол № 1
засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Костянтинівському міському управлінні освіти

м. Костянтинівка                                                                      14 вересня  2017 р.

 

Присутні:

Члени ініціативної робочої групи – 9 осіб

Представник Костянтинівського міськуо

 

Порядок денний

 

 1. Обрання голови та відповідального секретаря ініціативної групи.
 2. Обговорення принципових підходів до вироблення вимог (критеріїв), за якими визначатимуться інститути громадянського суспільства, що візьмуть участь в установчих зборах Громадської ради.
 3. Поточні організаційні питання.

 

 1. Слухали:

Шевченко Наталію Сергіївну, представника Краматорської міської громадської організації «Фонд розвитку громади», з пропозицією обрати головою Ініціативної групи Шостир Христину Олександрівну, члена приватної установи «Українська мережа освіти дорослих та розвитку інновацій».

Маланчука Ярослава Богдановича,  члена Громадської організації еколого-культурний центр «Бахмат», з пропозицією обрати головою Ініціативної групи Стасенко Станіславу Костянтинівну, члена Донецької обласної організації «Рідна країна».

Стасенко Станіславу Костянтинівну, члена Донецької обласної організації «Рідна країна», з пропозицією обрати головою Ініціативної групи Омельченко Аллу Олексіївну, члена Громадської ради при КМУО.

Задорожню Людмилу Олександрівну, члена Громадської ради при КМУО, яка запропонувала обрати голову Ініціативної групи шляхом рейтингового голосування.

Пропозицію підтримано одноголосно.

Голосування:

За обрання Шостир Христини Олександрівни головою Ініціативної групи – 5 голосів.

За обрання головою Ініціативної групи Стасенко Станіслави Костянтинівни  головою Ініціативної групи – 2 голоси.

За обрання  Омельченко Алли Олексіївни головою Ініціативної групи – 2 голоси.

Ухвалили:

 1. Обрати головою Ініціативної групи Шостир Христину Олександрівну та надати їй повноваження для вчинення дій від імені Ініціативної групи.

Маланчук Ярослав Богданович  запропонував обрати відповідальним секретарем Ініціативної групи Омельченко Аллу Олексіївну, члена Громадської ради при КМУО.

Голосування:

За обрання Омельченко Алли Олексіївни відповідальним секретарем Ініціативної групи – одноголосно.

Ухвалили:

Обрати відповідальним секретарем Ініціативної групи Омельченко Аллу Олексіївну та надати їй повноваження для вчинення дій від імені Ініціативної групи.

 1.       Обговорювалося питання щодо принципових підходів до вироблення вимог (критеріїв), за якими визначатимуться інститути громадянського суспільства, що візьмуть участь в установчих зборах Громадської рад.

У результаті обговорення члени Ініціативної групи погодилися з тим, що одним з основних критеріїв відбору має стати здатність представників інститутів громадянського суспільства здійснювати якісну громадську експертизу діяльності Костянтинівського міського управління освіти, а також розуміти сучасні тенденції та напрями розвитку світової освіти і науки.

 1. Слухали:

Омельченко Вікторію Олександрівну з пропозицією опрацьовувати проекти документів, пов’язаних з організацією проведення установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міськуо, і провести наступне засідання Ініціативної групи 18 вересня  2017 року.

 

Постановили:

 1. Опрацьовувати проекти документів, пов’язаних з організацією проведення установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міськуо.

2.Клопотати перед міськквиконкомом про розміщення на сайті оголошення про створення Ініціативної групи  для проведення установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міськуо.

3.Провести наступне засідання Ініціативної групи 18 вересня  2017 року.

Голосування:

«за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

 

Голова Ініціативної

робочої групи                            ___________   Х.О.Шостир

 

Відповідальний секретар                   ___________   А.О.Омельченко

Протокол № 2
засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міському управлінні освіти

м. Костянтинівка                                                   18 вересня   2017 р.

 

Присутні:

Члени ініціативної робочої групи – 9 осіб.

Представник Костянтинівського міськуо

 

Порядок денний

 

 1. Обговорення пропозицій та зауважень членів Ініціативної групи до проектів документів, які оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Костянтинівського міськуо разом з повідомленням про проведення установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міськуо.
 2. Поточні організаційні питання.

 

Слухали:

Шостир Христину Олександрівну, голову Ініціативної групи з інформацією про наявність кворуму та пропозицією про затвердження порядку денного засідання Ініціативної групи.

Постановили:

Розпочати засідання Ініціативної групи та затвердити порядок денний.

Голосування:

«за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

 1. Слухали

Омельченко Аллу Олексіївну, відповідального секретаря Ініціативної групи, з інформацією про пропозиції та зауваження до проектів документів, які оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Костянтинівського міськуо разом з повідомленням про проведення установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міськуо.

У результаті обговорення члени Ініціативної групи визначилися щодо формату та змістовного наповнення зазначених документів.

Постановили:

Відповідальному секретарю:

 • підготувати остаточний варіант документів для їх затвердження на черговому засіданні Ініціативної групи, яке відбудеться 23 вересня 2017 року;
 • підготувати проект графіку чергування членів Ініціативної групи під час прийому документів від інститутів громадянського суспільства для його затвердження на черговому засіданні Ініціативної групи.

Голосування:

«за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

 1. Слухали:

Задорожню Людмилу Олександрівну з пропозицією звернутися до керівництва Костянтинівського міськуо з проханням розглянути можливість виділення приміщення для організації процесу прийому заяв від інститутів громадянського суспільства на участь в установчих зборах із формування складу Громадської ради при Костянтинівському міськуо і, при можливості, оснастити його комп’ютером, копіювальною технікою та засобами зв’язку.

Постановили:

Звернутися до керівництва Костянтинівського міськуо   з клопотанням щодо надання відповідної організаційної допомоги.

Голосування:

«за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

 

 

Голова Ініціативної групи                                    ___________ Х.О.Шостир

 

 

Відповідальний секретар

Інііціативної групи                            ___________ А.О.Омельченко

Ініціативна група з формування громадської ради надає протоколи засідань та перелік осіб, які прийматимуть участь в Установчих зборах:

 • Протокол № 1. Засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міському управлінні освіти
 • Протокол № 4. Засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Костянтинівському міському управлінні освіти
 • Додаток до протоколу №4. Засідання  ініціативної групи з формування Громадської ради при КМУО. Список делегатів на установчі збори Громадської ради при Костянтинівському міському управлінні освіти
 • Положення про Громадську раду при управлінні освіти